7 VĚT PRO LEPŠÍ ŽIVOT A PENÍZE

Varování: Tento článek není úplně pro slabší povahy. U některých z vás může vést k sebereflexi, k nezvratným změnám, či k rozhodnutím! Pochybuji, že jej někteří z vás dočtou do konce…

NEJDŘÍVE SE PODÍVEJTE NA KRÁTKÉ VIDEO:

Začalo to celkem nevinně.

Úvahou o 7 větách, které zabíjí lidem životy, iluze, peníze i jejich čas. Také jsem měl tyto věty ve svém životě. Slýchával jsem je od rodičů, od přátel, ba dokonce i od učitelů ve škole. Od lidí, kterých jsem si vážil i od lidí, kteří pro mě neměli žádný význam.

Jistý problém je ten, že pokud určité věty či tvrzení slyšíte často a uložíte si je do podvědomí, potom se s nimi třeba i ztotožníte, nebo váš mozek prostě neklade odpor. Ano, i některé opravdu hloupé a nebezpečné věty potom bereme prostě jako fakt, se kterým se nedá nic dělat.

Také jsem si ty věty říkal. Následkem bylo, že se nedělo nic pozitivního. Nedělo se nic, co by stálo za řeč. Neodehrával se žádný příběh, který by stál za to vyprávět. Jako by ty věty něco v prostoru a čase zabíjely, potlačovaly… Bral jsem je na lehkou váhu. Dnes je to jinak.

OK, čtěte a neříkejte, že jsem vás nevaroval. 7 vět, které zabijí život a čas! Čtyři z nich dáme na začátek, a ty ještě horší tři nakonec. Dozvíte se je, pokud to dáte do konce… Fígl je v tom, že to pro pár procent z vás nebude konec, ale začátek!

Existuje pár hloupých vět, které zabijí lidem životy

a jejich čas dříve, než si uvědomí jejich důsledky!

Ano mám na mysli přísloví, či věty, které vypadají tak nevinně a pravdivě:

1. BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE…

2. Peníze nejsou všechno…

3. Uč se, pracuj, neodmlouvej, zařaď se…

4. Snaž se, abys měl dobrou práci a jistoty…

Tyto věty jsou klišé. Opravdu vypadají nevinně a když se nad nimi zamyslím, valili nám je do hlavy v dětství i v mládí a my měli tendenci jim věřit. Vždyť vypadají tak logicky, pravdivě, nevinně…

Jenže ta logika je lehce posunuta až převrácena, možná zvrácená. My již dnes víme, že peníze nesouvisí téměř jakkoliv s prací. A že koláčů můžeme mít, kolik chceme a to dokonce bez práce!

Peníze sice nejsou všechno, ale bez nich není téměř nic. Nebo prostě jsou až na prvním místě v reálném životě.

Nevzývám mamona peněz, ale prostě jisté hodnoty, jako jsou čas, svoboda, nezávislost či seberealizace souvisí nejen s penězi, ale i se způsobem, jak k nám přicházejí. Nebo jak si je k sobě pouštíme, či přitahujeme.

Uč se… Jistě ano, ale záleží na tom co, proč a pro koho. Také se rád učím, ale vím, co a proč a s jakým výsledkem. Výsledek je skvělý a to přes osnovy Cermatu či Ministerstva školství, které naštěstí zůstávají daleko před branami Pravé strany.

Pracuj. Jasně, jde jen o to, pro koho, proč a jak. Jestli prodávat svůj čas, svobodu, energii a potenciál, nebo zda pracovat pro sebe, pro své vize a pro svůj čas.

Víme, že práce na Levé straně cashflow kvadrantu je dosti odlišný proces od toho, co nazývají prací podnikatelé a lidé na Pravé straně. Práce na levé straně je často pouze dřina. Práce na Pravé straně je o přemýšlení, o radosti a kreativitě. Jak myslíte, tak se máte a nemusí té práce být fyzicky až tak moc. Je rozdíl, když hodinou práce rozpohybujete pro sebe pár stokorun bídné mzdy, nebo tisíce, desetitisíce či více korun formou cashflow z podnikání.

Prostě není práce, jako práce.

Dobrá práce je nikoliv ta, která je ceněna mzdou, ale ta, která přináší hodnotyposlání lidem, kteří ji potřebují. Proto netoužím po tom, najít dobrou práci. Toužím pracovat málo, tvořit hodně a dělat to, co mě baví tak, aby z toho lidé měli užitek. Je to jiné pojetí práce jako činnosti.

Jistoty. Co se týká těch tzv. jistot – pomyšlení na ně je zabiják myšlenek a vizí. Zatímco jistoty na Levé straně přizemňují iniciativu, sny, angažovanost, akci, odvahu, změny… Potom nejistoty na Pravé straně jsou motorem a výzvou pro akce, změny a díky jim přicházejí do cesty příležitosti a výzvy. A také peníze…

 A s penězi šance na další chtěné hodnoty, jako jsou čas, svoboda, nezávislost, seberealizace  a další chtěné věci.

Díky penězům můžete dávat, rozdávat a předávat cokoliv – dary, myšlenky, poselství, hodnoty. Když peníze nemáte, rozdávat není z čeho…

Díky času pro sebe TO prostě můžete dělat. Bez času se můžete jen smutně koukat,  jak ubíhá a jak ho ubývá…

Jednoho dne vám někdo otočí vypínačem času, prostě vám dá stopku. A vy nebudete mít možnost zeptat se sami sebe, co jste mohli udělat lépe…

Díky svobodě můžete prostě dělat TO, co považujete za správné a za nutné teď hned.

Pokud pochopíte souvislost PENÍZE = SVOBODA = ČAS, potom zavrhnete ony věty, které zabíjejí život a čas na smetiště dějin!

Bez práce prý nejsou koláče…

Systém, škola, rodiče říkají ⇒ BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE. Opak ale může být pravdou..

Také vypadá ta věta pravdivě. Nakonec nám ve škole i v rodině říkali, tedy pokud jsme byli objektem té “správné” výchovy, že se musíme dobře učit, abychom měli dobrou práci. Nic není vzdálenějšího realitě! Také nám říkali, že musíme mít dobrou práci, abychom se měli dobře. Proč tedy vidím tolik nespokojených až nešťastných lidí, kteří mají “dobrou” práci? Že by se i pravda z toho přísloví vytratila?

Nakonec to vypadá tak, že ta věta není až tak nevinná. Naopak, je škodící až vražedná se všemi důsledky, které z toho plynou. V zásadě je výsledkem vymývání mozků, které má za následek to, kde se většina lidí ve svém životě nachází.

Ve snaze vyhovět rodičům, uvěřit učitelům a přizpůsobit se systému, lidé jak cvičené opičky dělají jako cirkusová vystoupení nejrůznější zkoušky a kvalifikace, aby se probojovali k průměrné mzdě za to, že prodávají svůj ČAS a peníze. Lapení do SYSTÉMU otročí a nevidí jiné východisko. Mezi námi, je jasné, že někdo prostě pracovat musí – jde jen o to jak, pro koho a za jakých okolností. Ale to není předmětem mé dnešní úvahy.

90 % lidí ta věta lehce zabije život dříve, než jí pochopí. Pracovat? Ano! Ale musí to dávat smysl! Práce pro práci zabíjí život a koláče nepřináší…

Je jasné milý čtenáři, na koho tím mířím. Jasně, mířím a cílím na tebe. Neberu winnerohled příliš na to, co si myslíš a jak se cítíš, když ti některé myšlenky z tohoto článku vibrují myslí. Je pár možností. Buď bytostně nesouhlasíš a v tom případě je mi to jedno, protože prostě nejsi v mé cílové skupině příjemců. Nebo tě to nahlodává a potom jsi zde správně. Nebo ti prostě svítá a potom je to úplně nejlepší, co pro sebe můžeš udělat.

Jo, omlouvám se milý čtenáři, že ti opět tykám. Ale říkám si, že jsme v tom životě na jedné lodi a život je příliš krátký, abychom čekali na seznamovací večírek. Mimochodem, s pár desítkami procent z vás si jistě tykám z živých akcí a VIP síťování! Takže se vracím k věci.

Že bez práce mohou být peníze a to dokonce mnoho peněz, to je ti jasné. Ať již jsi na to přišel sám, nebo z mého blogu ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ. Ano, peníze se vyrábí procesem myšlení.

Ještě tedy k těm penězům.

Čistě mezi námi, je jistě lepší jich mít více a bez práce, nebo s menší námahou, než je nemít, či se pro ně sedřít. Již jen z finančních důvodů. A potom je zde onen faktor ČASU. ČAS máme všichni jenom jeden a navíc tak nějak na příděl, prostě v omezeném množství. A pokud jej prošvihneš, cokoliv promarníš, již nevrátíš!

Neexistuje žádné až někdy, až příště.
Existuje pouze to, co je teď.

To, co se odehrálo, již neexistuje, je to ztraceno v propadlišti času.

A to co bude, to bychom měli mít ve svých rukou.

Tedy, měli bychom mít. A zde se vracím k mottu článku. Právě možná z toho důvodu, že 90 % lidí uvěřilo onomu přísloví “bez práce nejsou koláče”, stali se oběťmi systému. A systém není tím, kdo by tě dobrovolně pouštěl do světa, na cestu svobody, seberealizace a poznání. Je tomu právě naopak.

Lidé věřící systému jsou možná větší ovce než lidé věřící svému náboženství. Možná je to pro mnohé lidi i totéž. A přitom všichni přicházejí na svět jako svobodné bytosti. Nicméně SYSTÉM určuje to, jak a o čem budou myslet, co se naučí a jaká bude jejich cesta. Jen co se chtějí po různě prožitém dětství více či méně osamostatnit, již jsou zde chapadla a pasti systému.

berleLidé se nenaučí bojovat. Netvoří a nežijou svobodně. Vlezou dobrovolně do pastí systému, do práce, do hypoték, do dluhů, najdou si druhou či třetí práci, aby měli více prostředků na přežití a jsou slepí k tomu, že tím jen přijdou o více energie, času i potenciálu. Chudí lidé touží, aby se měli dobře, aby se bohatým přiblížili a snadno se chytí na lep. Pokud nasekají nějaké chyby, spoléhají na systém, že jim pomůže. Jak bláhové a hodno nevzdělanců!

Systém vodí lidi za ručičku, jako by byli nesvéprávní. Populace je chráněna jako zvířátka v ZOO a ztrácejí přirozené instinkty, touhy a nakonec i poslání. Lidé v pohodlí či někdy v beznaději ztratí instinkty pro svobodu, nezávislost a přežití. Jejich potenciál či genetická výbava se degraduje na otroky, živé stroje, či prostě lidi zavřené v systému v jakési x-té výchovně nápravné skupině.

Pokud chtějí ven, ze systému, nevědí jak, kde, s kým, ale často bohužel ani proč.

Že spolu souvisí PENÍZE & SVOBODA & ČAS,

o tom lidi učím ve svých kurzech ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE nebo TŘI KLÍČE Z PRAVÉ STRANY. Jedno bez druhého totiž neexistuje a jedno bez dalšího ani nedává valný smysl.

Vraťme se k tématu tohoto článku.

» Chtít si vše odpracovat, protože bez práce nejsou koláče…

» Tolerovat, jak se peníze vzdalují, protože peníze nejsou přece všechno…

» Uč se na zkoušky podle zadání SYSTÉMU, pracovat pro jiné, neodmlouvat a zařadit se. Jasně, prostě to tak chodí, co se s tím dá dělat… A nakonec, proč uvažovat jinak?

» A potom jde přece o tu dobrou práci a jistoty, je třeba se snažit. Pro jistotu.

Možná to, že to tak vnímá mnoho lidí, je zásadní překážka pro to, aby uspěli. Pokud si chceš milý čtenáři podnikání odpracovat, vyměnit za svou práci, či mít jistoty, jsi na nejlepší cestě prodělat kalhoty. Takto to prostě nefunguje.

Pro mě a celou řadu dalších lidí je příležitost podnikání cestou na PRAVOU STRANU. Podnikání je cestou ke svobodě času, rozhodování, k naplnění poslání a vizí. A ty peníze jsou v tom potom automaticky, protože pravidla peněz na PRAVÉ STRANĚ cashflow kvadrantu prostě fungují jinak!

Je jasné, že ze všeho nejméně zde funguje výše zmiňované přísloví “bez práce nejsou koláče”. Je to spíše naopak, čím méně pracuješ, tím více koláčů můžeš mít. Jen je prostě třeba myslet.

Proces myšlení – to je to, co SYSTÉM v 90 % populace celkem úspěšně potlačuje. Mám na mysli MYŠLENÍ k bohatství, k penězům, ke svobodnému životu.

Vážím si toho, že jako čtenář, který jsi dospěl až sem, podle všeho patříš mezi oněch 10 % lidí, kteří si svého života, svých peněz a své svobody váží a prostě hledáš své cesty ze SYSTÉMU. Nakonec, on ten SYSTÉM nemusí být svěrací kazajka na doživotí. Jen to chce změnit pár věcí v hlavě! Ale vím, že je to prostě náročné!

Teď jedno doporučení → ve čtení článku pokračuj pouze tehdy, pokud ti příležitost “ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ” vězí v hlavě a prostě chceš vědět více..!

Zde jsou další tři věty,

které zabijou tvůj život a čas, pokud je budeš používat špatným způsobem:

5. Toto není nic pro mě… To jde mimo mě, to je pro jiné…

6. Nemůžu, protože…

7. Mám strach a obavy…

Že se ti ty větičky zdají krátké? Popravdě, lidé je používají, nebo spíše zneužívají v nesčetném počtu kombinací.

Toto není nic pro mě, toto jde mimo mě, to je pro jiné… To jsem si říkal někdy, když jsem sice po věcech toužil, ale zdály se být absolutně nedostižné. Prostě mimo moji hlavu, představivost. Nikdo kolem mě mi neřekl, že mohu dokázat vše, co si umím představit. Dnes vím, že to jsou věty lůzrů, nebo slabých lidí. Nebo věty lidí, co se rádi a často vymlouvají. Výsledkem je, že se následně neděje nic z toho, co by si možná i tajně přáli…

Nemůžu, protože – nemám čas, mám povinnosti, nic o tom nevím… Nemůžu, protože co by tomu řekli jiní. Nemůžu, protože musím – dělat na jiné, plnit sny jiným, nedovolí mi to, mám omezenou svobodu a čas, nemůžu, protože… Ta věta umí zaklít, zničit a zabít každou příležitost. A následně i život a čas.

Mám strach či obavy. Strach z neznáma, strach z námahy, strach z překročení komfortní zóny. Strach, co by tomu řekli jiní. Strach z neúspěchů, strach z odmítnutí, strach z neznáma, strach z nejistoty. Strach z toho, že se přestane otáčet zeměkoule, pokud si dám příležitost… Ale vážně – 99 % strachů jsou strachy iracionální a zbytečné. Přesto zabíjejí příležitosti a šance. Zabíjejí život, peníze, čas, svobodu… Zabíjejí vše, po čem lidé touží.

Víš co? Neříkej tyto pitomé věty. Nauč se říkat jejich opak!

7 vět pro lepší život a peníze naruby:

1. Peníze se vydělávají myšlením, nikoliv prací!

2. Peníze jsou důležité, mimo jiné je to finančně výhodné…

3. Uč se správné věci, neposlouchej učitele z levé strany a jednej!

4. Snaž se, abys měl dobrý byznys a seberealizaci. Dělej, co tě baví a nechej se za to dobře platit!

5. Právě tato příležitost a šance je zejména pro tebe!

6. Můžeš vše, na co umíš je pomyslet!

7. Strach je OK, ale je důležité jej mít pod kontrolou a jít do výzvy!

Prostě ⇒ boj se a stejně to udělej!

PDF JE KE STAŽENÍ ZDE!

Podnikání a vydělávání peněz myšlením

je jiný proces, než jsou lidí zvyklí, než na co jsou připravováni. Zatímco lidé na levé straně a zejména v sektoru Z (zaměstnanci) prodávají svůj čas, potenciál a energii, lidé na Pravé straně, podnikatelé i investoři, vydělávají peníze procesem myšlení. Někteří tomu také říkají práce. Ale chci tě ubezpečit, že jde o zcela jiný druh práce, o jiné činnosti a jiný přístup, než co si lidé běžně pod pojmem „práce“ vybavují. O tom, jak taková „práce“ na Pravé straně vypadá, o tom něco vím. O tom, jak pracují lidé na Levé straně, to znám jenom z doslechu a ze vzdálené minulosti.

Podnikání je jistě činnost riziková a pro většinu populace opředená mýty. Nicméně podnikání je prostě způsob existence, v rámci kterého můžete přetvářet svět podle svých představ a vizí a musíte znát jisté zákonitosti, či tajemství. Není to žádná práce, ale podnikání, proces MYŠLENÍ a životní styl.

Ano, můžeš se milý čtenáři opravdu bát. Můžeš chtít jakési jistoty či zvláštní informace, návody. Podnikání je lákavé, ale…

Je jasné, že podnikání není pouze o zisku, ale jde nám i o jiné hodnoty. Zejména o čas, o svobodu a nezávislost, o seberealizaci a o to, aby vize a poselství našly efektivní cestu k lidem, kteří je potřebují.

Pokud ti hodnoty, jako jsou peníze, čas pro sebe, svoboda, nezávislost, seberealizace a další něco říkají, potom se klidně boj, ale stejně to udělej! Dej to na vytouženou Pravou stranu!

Podnikání a život na Pravé straně jistě předpokládá

  • Dostatek znalostí
  • Dostatek zkušeností
  • Schopnosti analyzovat trh a příležitosti
  • A zejména tu správnou motivaci a vnitřní sílu

Dnes pominu dostatek znalostí a zkušeností. Pokud máš v tomto deficit, víš, jak to můžeš s námi jednoduše dohnat.

Když jsem citoval v úvodu ono přísloví “bez práce nejsou koláče” a srovnám si to s tím, jak opravdu podnikání funguje a jak lze opravdu s velmi malým úsilím vydělávat opravdu pěkné peníze…

A kolik tím lze získat ČASU a SVOBODY, potom nechápu, co děláš ještě milý čtenáři v práci, v pracovním procesu… OK, pokud děláš to, co tě baví, službu lidem, poslání, potom je to správně.

Ale pokud říkáš a myslíš na to, že si to na té Pravé straně vyzkoušíš až budeš mít čas, peníze, znalosti a zkušenosti, potom věř tomu, že si to pravděpodobně nevyzkoušíš nikdy.

Pokud si říkáš, že si ty naše tajemství z Pravé strany vyzkoušíš jindy, později, až na to budeš mít čas a peníze, potom věř tomu, že každým dne odsouváš příležitost TO dokázat.

Nikdy nebylo podnikání jednodušší! A to přesto, jaké překážky dnes systém lidem v podnikání klade. Jasně, je třeba přidat i ty zkušenosti a znalosti, ale je třeba prostě začít, držet a nepustit! Již jsem ti někdy napsal onu větičku → NIKDY TO NEVZDÁVEJ?

Buď chceš anebo nechceš, vše ostatní jsou jenom řeči… kecy

Nebyl by raději ještě nějaký jistý návod?

Toto je jedna jistota v tomto jinak hodně nejistém světě:

Myslet, mít tu správnou motivaci a spoléhat se sám na sebe.

Bez práce prý nejsou koláče → to je blbost, vražedné přísloví z dětství, které jen zamoří mozek. Lepší je třeba → KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN DŘÍV MELE! S mými programy z Pravé strany to platí dvojnásob!

Jirka MazurPS:
 Milý čtenáři, potřebuješ ještě více informací o tom, co je to ten náš ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ?

Stáhni si eBook 13 Tajemství a videopřednášku ze dvou ostrovů! Život na Pravé straně je prostě fajn a když se to umí a chápe, je i snadnější, produktivnější, smysluplnější… Ale není pro každého!  Jdi na to!

Nepoužívej vražedné věty a myšlenky.

Příležitost nepřichází často…
Je právě tady a teď!

Jirka Mazur
Jirka Mazur, podnikatel a autor programů z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE, GOLDWINNER, PODNIKÁME NA BURZE, WINSIGNALS a dalších. Rozdávám zlato a měním lidem životy.
Komentáře