Všeobecné obchodní podmínky

Pro faktury vystavené plátcem DPH společností GoldWinner Studio Prague, s.r.o.:

Pro faktury vystavené neplátcem DPH podnikatelkou Martinou Mazurovou, partnerem GoldWinner Studio Prague: