HODNOTY PRO  

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Žijeme svůj život, proč a jak?

Narodíme se, je o nás pečováno, učíme se, hrajeme si, tvoříme, zlobíme… Také jsme následně vzděláváni. Nejdříve zlehka, hravě, potom tomu říkají povinné školství. Následuje to střední, často vysoké a šup do práce. Pracujeme, žijeme, užíváme si, někdy prožíváme starosti, vzestupy a pády. Rozmnožíme se, pro změnu pečujeme my, někdy je to hektické, jindy zábavné… skoro až do konce.

life-after-winning-green-card-lottery

Říkáme tomu ŽIVOT. Rodiče, škola a systém nám odmalička radí a vštěpují, jak máme mluvit, jak se máme chovat, co se od nás očekává, jak se máme začlenit, co dělat a co nedělat. Máme na to výchovu, vzory, doporučení, ale i předpisy, zákony. Odměny a tresty. Povinnosti i zábavu, chvíle pro sebe, ale i nekonečnou dřinu pro druhé, pro děti, pro systém. Když se zadaří, říkáme tomu “příběh”. 

Jen nám nikdo v tom dětství, ani rodiče, ani ve škole neřekli → žij svůj život jako  příběh, ktrerý bys jednou chtěl někomu vyprávět. Okolí, přátelé, lidé kolem nás a systém chtějí, abychom žili pro ně a pro druhé. To je akceptovatelné a v pořádku, pokud ale zbývá čas pro hlavního aktéra. Tím jsem JÁ, nebo VY, nebo TY - konkrétní člověk.

» V první třetině života sníme a myslíme si, že jsme zde pro uskutečňování svých snů.

» Ve druhé třetině života makáme a necháváme se pohltit okolnostmi a systémem. Na sny nezbývá čas.

» V poslední třetině života si většina lidí uvědomí, že něco prošvihla a již není cesty zpátky. Většinou rezignují.

Musí to tak být?

  • Příběhy lidí kolem nás ukazují, že nikoliv. Věci prostě mohou být jinak, než si většina lidi myslí.

Hodnoty

Také nám na naší cestě mnoho lidí sdělovalo, vštěpovalo či dokonce vnucovalo "hodnoty". Někdy dokonce i pod pohrůžkou násilí, trestu či odměny. Jen méně vlastním příkladem a hodnotným příběhem vlastního života.

  • Proč jen málo lidí opravdu touží následovat průměrný život svých rodičů, přátel z dětství či učitelů?
  • Proč jen málo lidí má to štěstí, že potkali ty pravé učitele a rádce?

Jistě, někteří měli štěstí. Skutečnost je ale taková, že většina lidí si musí umět poradit sama. Ale cestu jim ztrpčuje balast nafasovaný výchovou, vzděláním i systémem. 80 % lidí to vzdá, nebo o tom vůbec neví, že by mohli žít život podle sebe a pro sebe. Nikdo jim to neřekl, ba dokonce byli zrazováni, třeba tím, že je třeba dodržovat hodnoty, řád věcí a spoustu další věcí, jejichž smysl může unikat, ale pro hodně lidí je kotvou.

Lidé potřebují ukotvení a jistoty, protože jim to bylo řečeno. Lidé se vzdělavají, aby měli dobrou práci a místo ve společnosti. Nebo prostě proto, že musí. Lidé poté začnou pracovat, protože tak byli naučeni rodiči, školou a systémem. Nikdo jim neřekl, že to jde jinak. Neboť na straně učících nejsou lidé, kteří by měli osobní zkušenost s tím, že to jde jinak.

Hodnoty pro lidský život, pro smysl existence, pro zdůvodňování toho, co děláme, proč to děláme, s kým, jak atd… mohou být naprosto různé. Jak pestré jsou hodnoty, které lidé vyznávají, tak pestré jsou osudy lidí. Žijeme ve zvláštní době, kdy vnímáme, že 80 % lidí ukotvitelné hodnoty hledají, ale celkem marně. A tak prostě přežívají a čekají na… Na co vlastně?

Život na Levé straně

90 % lidí žije na Levé straně cash-flow kvadrantu. Byli tak naučeni rodiči, školou nebo systémem. Ano, potřebujeme zaměstnance i malé živnostníky. Lidé na Levé straně se živí tím, že prodávají sami sebe, prodávají svůj čas. Nevědí nic o tom, že by to šlo jinak, považují to za normální stav a z hlediska celospolečenského nastavení to normální stav je.

Lidé na Levé straně mají své životy, osudy i hodnoty. Zpravidla z Levé strany. Svobodu času a nezávislost vyměňují dobrovolně za podřízenost a nesvobodu, svobodu mají na příděl 2 - 4 týdny v roce. Své myšlenky mají jen pro sebe, nebo na pracovišti dělají podle myšlenek jiných osob. Svůj potenciál a ZDROJ svého vnitřního bohatství zpravidla neznají a pokud jej tuší, pouze sní, jaké by to bylo, kdyby…

I lidé na Levé straně mají někdy rádi svoji práci, málokdy však vášnivě a s nazasazením. Pokud ano, nebývá to oceněno. Pokud o práci přijdou, nadšení mizí. Ono většinou mizí hned za branami podniku… Možná více, než 60 % lidí nemá rádo svoji práci, nebo ji dokonce nenávidí. Ale neumějí to jinak.

Nemohu to nijak hodnotit. Je to již více, než 25 let, co jsem teritorium Levé strany opustil. Neumím lidem na Levé straně poradit, jak se mít lépe, ani sehnat dobrou práci. Nerozumím korporacím, státní správě, je to pro mě svět na druhé straně… Příliš mu již nerozumím. Ale jsem rád, že existuje, někdo přece pracovat musí!

Život na Pravé straně

10 % lidí, možná mírně více, se někdy v životě rozhodne, že by věci šly dělat jinak. To znamená jinak, než říkali rodiče, škola, média, systém. A jdou prostě na své. Jdou bořit mýty, pověry a jdou čelit výzvám. Jdou do nejistoty navzdory odrazování a nepochopení.

Lidé na Pravé straně cash-flow kvadrantu se živí tím, že prodávají své vize a myšlenky za peníze. Neživí se prací, ale tím, že přetvářejí kousek světa kolem sebe. Nevědí nic o tom, že by to šlo jinak, považují to za normální stav a z hlediska celospolečenského nastavení to normální stav je - pouze je jim někdy hodně dáváno na vědomí, že společenské normy a žádosti 90 % lidí jsou někde trochu jinde. Levičáci tomu říkají třídní boj, solidarita (s prvky násilí), Pravičáci tomu říkají odpovědnost a život… OK, to neřešme :-).

Můj zásadní poznatek je, že lidé na Pravé straně, tj. zejména podnikatelé, majitelé firem a investoři, mají v naprosté většině svou práci a to, co dělají - RÁDI! Dokonce to často považují za poslání, naplnění a smysl. Ti nejlepší potom to, co dělají, milují a dělají to s opravdovou vášní. Osobně si neumím představit podnikatele, který by převářel svět kolem sebe a svou práci nenáviděl…

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je život, směr a koncept, kterému rozumím, protože v něm žiji. Mám zde většinu přátel, trávím většinu času, úsilí, aktivit. Je to svět, kde mohu svobodně tvořit a uvolňovat svůj vnitřní ZDROJ nezávisle na jiných. Miluji tento život a jsem vděčný osudu i lidem kolem sebe, přátelům a klientům, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Jenom dodávám, že ne pro všechny podnikatele, majitele firem a hledače štěstí všeho druhu, jsou tyto hodnoty sdílené v podobné formě, a že jsou akceptovatelé většinou a systémem, spíše je tomu naopak.

Mnozí lidé sice podnikají, ale myšlenkama, chováním i praktickým životem žijí uvízlí na Levé straně.

Možný důvod je ten, že prostě nevědí, že by to mohlo být i jinak. Nemají ujasněné proč a kam podnikají. Vy ano?

HODNOTY, KTERÉ

VYTVÁŘEJÍ NÁŠ SVĚT!

Vyberte si svět, který chcete vytvářet
a ve kterém chcete žít!

  • Buď můžete žít život někoho jiného, budovat sny někoho jiného, prodávat svůj čas, svou energii, svůj potenciál a svobodu - vše za peníze a život v tzv. jistotě...

  • Nebo můžete mít vše ve vlastních rukou a žijete život podle svého scénáře, podle svých tužeb a svého naplnění. Můžete naplno využívat toho, čeho jste majitelem (čas, svoboda, pracovní síla, hlava...) - vše pro svoje cash-flow a naplněný život i poslání.

  • V tom prvním případě je váš vnitřní svět s omezením, něco jako menší či větší vězení a žijete ve vnějším světě, který nemůžete příliš ovlivnit. Můžete se pouze přizpůsobovat, snít, možná nadávat či rezignovat. Nebo prostě být relativně spokojení. On ten ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ není opravdu pro každého!

  • Ve druhém případě může budovat něco, jako svůj vnitřní svět. Svět, kterým přidáváte hodnoty, měníte realitu podle sebe, ovlivňujete osudy jiných lidí, tvoříte, hrajete si, pracujete na svém. Děláte to, co vás baví.

  • Vše máte pouze ve svých rukách a ve své hlavě....

MÁTE NA VÝBĚR!

O jakých hodnotách se bavíme?

» Čím lze poměřovat úspěch a kvalita prožívaného života?

» Ti tvrdí kapitalisti kolem nás říkají, že úspěch se poměřuje zejména penězi. No - co říct? Mají pravdu.

» Méně schopní vyjmenují spoustu dalších hodnot a priorit. I když si uvědomují, že pro jejich realizaci potřebují třeba právě ty peníze…

Co je to úspěch v podnikání? Těžko jej poměřovat jenom majetkem či penězi, i když jsou to důležité veličiny. Osobně přidávám právě ty hlavní hodnoty, které sledujeme v celé dějové linii našeho programu:

PENÍZE  =  ČAS  =  SVOBODA

NEZÁVISLOST :: SEBEREALIZACE :: VLASTNÍ CESTA :: POSLÁNÍ

ZDRAVÍ :: RODINA :: PŘÁTELSTVÍ :: POMOC :: DÁVÁNÍ :: PŘIJÍMÁNÍ :: FLOW

INVESTOVÁNÍ :: VYTVÁŘENÍ NOVÝCH HODNOT :: OSOBNÍ ROZVOJ NA PRAVÉ STRANĚ

Tyto TOP HODNOTY řeším

v programech z Pravé strany.

Jsem podnikatel a inspirátor. Nikoli kouč osobního rozvoje.

Z praxe vím, že na Pravé straně cash-flow kvadrantu fungují věci i hodnoty jinak. Nicméně to si každý musí vyzkoušet na vlastní kůži.

Díky Životu a praxi na Pravé straně mohu žít svobodný a nezávislý život.

Dělám to, co mě baví a žiji život v cash-flow. Procestoval jsem půlku světa, poznal stovky a tisíce skvělých lidí, zažil jsem neskutečné věci, o kterých jsem snil. Resp. skutečnost byla a je podstatně lepší.

Přál bych všem lidem, aby mohli prožít alespoň to, o čem sní a co jim fantazie a jejich realita dovolí. Ale dodávám pro optimisty, že vše může být ještě lepší!

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ a další inspirace mohou být vaše! Možná stačí, když budete věrní příznivci tohoto blogu i mých programů. S mnohými z vás se setkám osobně. Je to skvělý příběh.

Díky za něj a za to, že vám jej mohu postupně vyprávět :-).

Zde jej můžete a prožívat s námi!

Jirka Mazur

Toto je screen obrazovky ze skupiny Facebook - ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ & GOLDWINNER