VYMĚŇ SLOVO OBAVY ZA SLOVO PŘÍLEŽITOST!

Procházíme si údolím temných stínů?

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Doba blahobytu a pohody se proměnila v dobu nejistoty. Černá labuť zanechává spoušť a mění vše, o čem jsme si mysleli, že TO máme jisté, pod kontrolou nebo prostě tak nějak normálně… 

☛ Na pořadu dne jsou pochopitelně slova nejistota, změna, strach, obavy.
☛ Na druhé straně se utěšujeme slovy zvládneme to, bude lépe. Je zde naděje, šance, příležitost.

Protože každý z nás se aktuálně nachází v jiné situaci a každý máme jiné podmínky pro život, podnikání i pro zvládání složitých situací, nelze paušalizovat a říkat – je to tak, či onak. 

Ale co si dovolím napsat. Ve velké míře reality platí ony věty, které připomínám často:

✅ Jak jsme mysleli, tak se dnes máme!
✅ Jak jsme zaseli a starali se, tak dnes můžeme sklízet.
✅ Jak jsme jednali, v jaké svobodě a za jakých okolností, taková dnes máme východiska.

Jsme nebo nejsme spokojeni? To záleží na každém. Co je jisté, pořád máme svobodnou vůli cokoliv změnit právě teď, kdykoliv. Nebo klidně jindy, později, až pak… Však to znáte!

Skutečně si procházíme údolím temných stínů?

Tak jistě. Stovky tisíc lidí z nízkopříjmových skupin si jistě neprocházejí procházkou růžovým sadem. A protože se nenaučili starat se sami o sebe nebo to prostě neumí, údolím temných stínů si projdou. Ano, zde má svoje opodstatnění stát jako systém, těmto lidem je třeba pomáhat.

Potom jsou zde ti další. Schopnější část populace. Mají svoje místo v systému nebo ve firmě, která přežije. Mají pod sebou polštář aktiv pro přežití. Mnozí nejlépe prospějí společností tím, že sedí doma na gauči, dívají se na telku a nešíří nákazu. Jiní jdou do první či druhé linie a bojují s neviditelným nepřítelem. Za to jim patří díky!

A platí, že i v dobách složitějších lidé neztrácejí naději, humor a dobrou náladu. Více spolupracují, jsou soudržní a vědí, že společně se věci zvládnou. Škody se spočítají až následně. A pojede se dál!

V údolí temných stínů může být i veseleji, pozitivněji a lze do něj pouštět světlo. Údolí temných stínů je něco, jako noc a den. Možná, že svítá..?

Jak to dávají neviditelní lídři společnosti?

Možná si myslíte, že aktuální lídři jsou ti, kdo jsou vidět – vláda, úředníci. Lidé šikovní i zmatkující. Lidé blábolající i ti, kdo udílejí jasné pokyny…

Mám na mysli ale lídry neviditelné. Jsou mezi námi a společnost se bez nich neobejde. Kdo to je?

Malá úvaha › Pravidlo 80/20 říká, že 20 % lidí ve společnosti vydělává 80 % všech peněz a vlastní 80 % aktiv. Nehodnotím, zda je to spravedlivé, prostě to tak je. Oněch 20 % lidí jsou naše střední třída a podnikatelé.

✔️ Na této skupině záleží více než kdy jindy.
✔️ To je skupina lidí, která určí nové směry a řešení!

Zkusíme Pravidlo zaostřit… 20 % z oněch 20 % jsou 4 %. Dostáváme se k užšímu výběru lidí ve společnosti. Zpravidla jsou to lidé podnikaví a podnikatelé. 

Realita je taková, že 4 % lidí ve společnosti generuje prostřednictvím svého podnikání 80 % veškerých hodnot a 96 % daňového příjmu. Zaměstnávají lidi, organizují ekonomický systém, za stát vybírají daně, jsou páteří ekonomiky. 

❗️Pokud stát zaklekává na ona 4 % lidí, zpravidla podnikatelů, zaklekává tím na svá zlatá vejce a ohrožuje budoucí příjmy i budoucí řešení situace.

Je otázka, kdo ten stát je? Kdo jsou reprezentanti systému? Praxe ukazuje, že bohužel se viditelní „lídři“ rekrutují z těch nejméně schopných lidí – z 80 % většiny. Řadu z nich byste nezaměstnali ani na vrátnici své firmy, protože by vám i zde nadělali pytel zmatků a škody.

Psychopatičtí lídři se obklopí poslušnými, loajálními vykonavateli pokynů. Ti bez velkého přemýšlení dělají občas dobrá rozhodnutí, většinou však chaos a chyby. Do toho se vytrácí i aktivita opravdu schopných a šikovných jedinců, kteří vědí, co a jak. Ale psychopatickými lídry nejsou připuštěni k tomu, aby okolnosti ovlivňovali efektivně. 

Tomu systému se říká – řídit stát jako firmu. Nikdo z vás by jistě takto svou firmu řídit nechtěl… Ale nakonec, na čem jim záleží? Vždyť oni vědí, že to mají na dobu určitou. 

Vrátíme s k naší 4% menšině. Ano, Pravidlo 80/20 nám říká, že pouze 20 % schopnějších přežije a 80 % nikoliv. Tak to prostě je.

4 % lidí v podnikání patří mezi vítěze!

Jsou to neviditelní lídři společnosti. A je jedno, zda malí nebo velcí. Důležité je, že se naučili podnikat a přežívat v nejrůznějších situacích. Zaměstnávají další lidi. Vytvářejí hodnoty. Vybírají daně pro stát…

Ptáte se, jak je to možné, že vybírají daně? Od toho by přeci měly být ty desetitisíce úředníků státu? Jak to tedy je? Faktem v praxi je, že téměř 98 % daní, DPH, zaměstnaneckých daní a odvodů či dalších prostě musí vybírat podnikatel a následně je posílá každý měsíc státu.

❗️Zařízne-li hloupý stát podnikatele, nebude mít kdo vytvářet hodnoty, zaměstnávat lidi, prodávat, vybírat a posílat daně. Fascinuje mě v negativním smyslu poměrně tupé nastavení v hlavách většinové společnosti, že tyto jednoduché souvislosti nechápe…

Máme mít strachy a obavy, nebo je naděje na lepší časy?

Víte, situace je jasná. 80 % společnosti se veze, čeká, doufá… Tím, čím mohou přispět – je jejich pochopení a víra v neviditelné lídry. Víra a podpora těch, kdo zakoušejí nejistotu, ale umějí bojovat. Umějí to, protože boj a odhodlání mají jako návyk. Podpořte svého podnikatele!

✅ Mám jistotu a víru v to, že 20% a zejména 4% menšina situaci nejen zvládnou, ale že již nyní monitorují nové cesty, šance, naděje a příležitosti!

Není otázka malých nebo velkých problémů. Máme jediný problém a tím je zastavit strach a obavy a nahradit je vírou v nové příležitosti!

✅ Vítězství dosahují lidé, kteří vědí, co chtějí a jsou odhodláni to dostat. Mají jednoznačné plány, pravidla a jasné cíle.

✅ Ostatní, kterých je více, nemají příliš šancí, protože kromě podléhání strachům a obavám nemají žádný záměr, plán ani pravidla. Jen doufají, že se stane něco, co jim pomůže. 

✅ Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je síla nebo její nedostatek, odhodlání, nebo rezignace.

Jak proměnit dočasný neúspěch v úspěch?

Úspěch i neúspěch jsou výsledkem každodenních evolučních sil a vlivů, kterými se převažující myšlenky postupně skládají dohromady a vytvářejí věci, které chceme, nebo věci, které nechceme – podle toho, jaká je povaha našich myšlenek.

💯 Abyste se měli lépe, musíte nyní změnit směr a povahu vlastních myšlenek!

Co dělají hrdinové dnešní doby a neviditelní lídři v těchto dnech?

Ubírají se vlastní cestou, protože mezi jejich hlavní hodnoty patří jejich osobní čas a kvalita života. Nečekají na to, že jim někdo pomůže.

Vědí, že svůj čas mohou nejlépe naplnit tím, co svobodně dělají ve svém svobodném čase pro sebe a pro ostatní lidi. 

Pracují offline i online. Mají svoje zákazníky, okruh podporovatelů, mají rodiny a přátele. Žijí podobně, jako my všichni. Neříkají ono – nejlepší je online, nebo nejlepší je offline. Prostě podnikají tam, kde vidí příležitosti a kde se dějí věci, které jim dávají smysl.

✔️ Všechny nás zastihla současná situace s epidemií minišmejda nepřipravené.
✔️ Všichni neplánovaně řešíme spoustu věcí kolem sebe. V rodině, ve svém okolí i v podnikání. 

Některým lidem se podnikání sesypává, jiní se drží. Všichni bojují a snaží se přizpůsobit. Z offline světa, ve kterém se setkáváme se svými klienty při různých příležitostech, jsme lehce přikurtovaní do svých domovů a čekáme, až se bouře přežene.

Většina lidí na tuto situaci připravena nebyla vůbec. Ti, kdo propojili některé části svého podnikání do online světa, nebo mají návyky a metody řízení  komunikace a procesů v podnikání více online, mají v těchto dnech náskok.

Mám pro vás návrh:

Sejděme se online v úterý 31. března večer na webináři, kde vám tři lídři svého podnikání řeknou svoje příběhy a postřehy k dnešním dnům. Jistě přidají pár dobrých rad a doporučení!

Nemusíte se registrovat, vysílání je zdarma, dostanete dárek – PDF doporučení tří lídrů!

Webinář 31. března od 20:00 > uložte si tento odkaz a dejte si datum do svého diáře. Dárek, PDF bude pouze ve vysílání!

Odkaz na vysílací stránku je zde:

VYMĚŇ SLOVO OBAVY ZA SLOVO PŘÍLEŽITOST!

Webinář Vyměň slovo obavy za slovo příležitost! 31.3.2020 od 20:00

Jirka Mazur

________

 

Jirka Mazur
Jirka Mazur, podnikatel a autor programů z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE, GOLDWINNER, PODNIKÁME NA BURZE, WINSIGNALS a dalších. Rozdávám zlato a měním lidem životy.
Komentáře