KDO BUDE V NOVÉ SITUACI VÍTĚZ A KDO PORAŽENÝ?

První víkend „nucené dovolené“ máme za sebou. Z nejrůznějších stran se k nám hrnou zprávy a informace, co bude, nebude… Buďme k sobě upřímní – moc toho nevíme.

Situace je zcela nová! Právě se totiž mění parametry světa, ve kterém žijeme a podnikáme. Ale nepodléhejme panice ani iluzím skvělých  řešení. Věci budou jinak. To, co se kolem nás mění, je architektura okolností, které vytvářejí náš svět a ovlivňují naše životy i podmínky pro podnikání! Pracujme s fakty a hledejme řešení!

Čas se zpomalil… 

I to jaro venku trošku přibrzdilo. Karanténa a počasí nemotivují k obvyklým aktivitám. Víme, nebo tušíme, že je to mimo jiné dobrý čas k zamyšlení.

👉 Lidé navyklí na práci najednou nemají co dělat a mají obavy o budoucnost nebo řeší nové problémy. Ti, kdo mají prostředky i práci, jsou v klidu. Ti, kdo ztrácejí perspektivu a jsou bez peněz, podléhají depresi.

👉 Lidé podnikaví se snaží využít čas jinak, produktivně, chytře. Také řeší problémy. Ale navíc vědí, že nová budoucnost začíná právě v těchto dnech. Lidé podnikaví přistupují k aktuálním okolnostem jinak.

Hádejte, kdo bude mít lepší podmínky na nové startovací čáře?

Kdo bude v nové situaci vítěz a kdo poražený?

Budu poctivý, nevím. Ale buďme k sobě upřímní, pracujme s fakty a hledejme řešení.

Ano, situace je zvláštní. Vlastně jsme ji nikdy nezažili. Místy dojem jako z amerického sci-fi filmu. Ale zatímco film naplněný dějem plným napětí zpravidla končí šťastným koncem a nadějí, naše dny se vlečou v nejistotě.

Jak vnímáme zprávy těchto dnů?

Řekl bych, že v celém spektru našeho lidství. Obavy, strach z neznámé sitace a z dalšího vývoje střídají naděje, optimismus, často i bezstarostnost. Jistě to záleží od úhlu pohledu a na situaci, v jaké se kdo nachází. Zatímco lidé v první linii v boji s mikrošmejdem nemají čas na rozjímání a nasazují zdraví a možná i životy, mudrlanti prospívají lidstvu tím, že si válejí šunky u televize, popíjejí pivo, pojídají klobásy ukořistěné v drancovaných obchodech a hodnotí kroky těch, kdo možná nezamhouří oko a jsou na nohách 24 hodin denně. Svět je prostě takový. Nehodnotím…

Není také čas příliš hodnotit to, zda kroky činěné vládou, jsou správné, či nikoliv. Jsou to jen lidé, které jsme si zvolili. Není to žádný výkvět, ale jsou to ti, kdo vsadili na správný marketing, aby se dostali k moci a k příležitostem. Možná poznají, že nelze řídit stát jako firmu, ale že je nutné se o něj starat jako o svěřenou službu. Zaměstnanci totiž nejsme my, ale zaměstnanci jsou oni. My je platíme, my jsme je pustili k řízení našich osudů. Toto mějme na paměti, až budeme hodnotit výsledky! 

Proč to připomínám? Tento blog a moje články jsou určeny hlavně pro lidi podnikavé a podnikatele.

✔️ Podnikatelský stav nese skutečné břímě našich osudů, nikoliv politici.
✔️ Jsou to podnikatelé, kteří vytvářejí hodnoty a plní státní rozpočet penězi. Často se na to zapomíná. 

Jak jsou na tom podnikatelé v této době?

Ano, je jasné, že podnikatelé i malí živnostníci budou počítat ztráty. Možná mnozí propadají depresi, či panice. Částečně oprávněně, protože ekonomické problémy, které přicházejí, se týkají 90 % všech.

Na druhé straně, ruku na srdce. Ani v dobách růstů ekonomiky, poptávky všeho a v dobách relativně fungujícího světa, všem pšenka nekvete!

Krize, problémy a “nečekané” situace řeší podnikatelé v jakýchkoli dobách. Dokonce dlouhodobě platí Pravidlo 80/20 a statistika, že do 3 až 5-ti let od doby svého vzniku končí neúspěchem až 80 % všech projektů a nápadů v podnikání. Tak to prostě je! To, co vidíme kolem sebe jako “fungující” ekonomiku, to je zpravidla oněch 20 % těch, co jsou úspěšnější!

Faktem je, že znám osobně pár stovek podnikatelů, ale neznám nikoho, kdo by se na své dráze podnikatele nepotýkal někdy s problémy, krizemi či “nečekanými” okolnostmi. Spíše naopak… Většina těch nejúspěšnějších si nějaký ten neúspěch či krach zažila. Poznali, že cesty k úspěchům jsou prostě dlážděny  neúspěchy. A to je vlastně dobrá zpráva!

Proč? Zejména protože velká část podnikatelů si prostě v krizových situacích umí poradit! Naučili se je řešit! A poradí si zajisté i teď, kdy se okolnosti dramaticky mění!

Můj vzkaz pro vás, milí podnikaví lidé, je tento:

✅ Máte povinnost podnikatelsky přežít a následně opět prosperovat!
✅ Musíte být i nadále lídři a nositelé hodnot!
✅ Na vás záleží, zda budou mít lidé práci a stát peníze!

Zní to aktivisticky? 

Možná ano, ale upřímně – kde stát vezme prachy, když se necháme zlomit rýmečkama? 

❓ A jak to bude s našimi sny a vizemi?
❓ Jak lze předávat hodnoty a poselství bez peněz?
❓ Jak lze budovat vlastní svět ku prospěchu jiných lidí bez fungujícího podnikání?

Můj návrh je tento:

Společně to dokážeme! Budeme se ve dnech příštích intenzivněji věnovat tomu, co se kolem nás děje. A soustředíme se na okolnosti, které mají vliv na naše podnikání a na výsledky, peníze, a na fungování našeho světa, který si v podnikání vytváříme.

Cílem jsou osobní čas a kvalita života! Dnes přiřadíme i cíle vyšší – pomoc lidem kolem nás a musíme nacházet nová řešení v nové době.

Právě totiž nastává budoucnost! Možná bychom chtěli žít v lineárním světě, kde se vše děje podle toho, jak si to nalajnujeme a bez takových událostí a výkyvů. Ale období růstů a rovnováhy je vždy dočasné. Okolnosti našeho života se dějí v dynamickém systému okolností, jejich architektura se neustále mění.

Soustředíme se na nová poznání! Proto sledujte moje články, videa i pozvánky do akcí! Společně to dáme!

A ještě pár vět ke stávající situaci a moje doporučení! 

Nejdříve ty horší zprávy, faktomluva… 

Neopíjejme se doufáním, rohlíkem, konejšením ani alkoholem! To horší nás teprve čeká! Jsme na začátku. Projdeme si údolím stínů… Bude nápor na psychiku a bude těžké dělat dobrá rozhodnutí. Jak vlastně dělat rozhodnutí v situacích, které neznáme?

Nejsem expert a netroufám si radit. Ale zkušenosti i elementární znalost matematiky říkají, že křivka nákazy v absolutních číslech stále ještě roste. To, oč tady běží, jsou čísla a parametry šíření nákazy. V zásadě může být většina z vás v klidu. Pravděpodobnost, že vás ten malý šmejd koronavirus potká, je zatím stále menší než cca 0,0025 %. To může vést k lehkovážnosti…

Vezměme si jiná čísla, o které se hraje a sice parametry rychlosti šíření. Momentálně jsme ve fázi, kdy každým dnem u nás přibývalo 20 – 25 % nakažených. V Itálii to začalo podobně. V těchto dnech se dostávají v Itálii na číslo 15 % denně, ale vzhledem k aktuálnímu číselnému stavu a zvyšující se základně pro výpočet, je to pořád dramaticky hodně.

To, oč tady hrajeme, je – dostat toto číslo u nás pod 20 %, během dalšího týdne na 15 %, potom pod 10 % mezidenních nárustů nakažených a níže.

Proč? Protože při denním nárůstu o 25 % následujeme italský model a desítky tisíc případů za 3 – 4 týdny.

✔️ 25 % mezidenní nárůst znamená totiž zdvojnásobení (doubling) každé 3 dny.
✔️ Při zpomalení na 15 % je to dvojnásobek co 5 dnů.
✔️ 10 % znamená doubling, zdvojnásobení za cca 8 dnů.

Pod 10 % nárůstu denně se situace začne lepšit, protože virus nebude mít dostatek příjemců a viralita se dostane pod nárůst k nula procent. Problém odezní za další 3 – 4 týdny. Virus v těle dlouho nevydrží a pokud nebude mít další hostitele, prostě chcípne…

Potom je zde ještě tzv. reprodukční číslo R. To je momentálně kolem 1,9 a mělo by klesnout pod 1 a níže. To bude příznak toho, že se epidemie dostává pod společenskou kontrolu. Reprodukční číslo R udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden nakažený. Jakmile je číslo vyšší než jedna, nákaza exponenciálně roste, jakmile se číslo sníží pod jedničku, nad epidemií začínáme vyhrávat.

Takže ještě jednou » sledujeme doubling, to jest počet dnů pro zdvojnásobování počtu případů nakažených lidí, specificky 20, 15, či 10 % denně. V čase psaní článku se toto číslo pohybuje kolem 16 – 19 %. Toto číslo si můžete spočítat sami, když podělíte denní přírustek stavem předchozího dne (procenta). Číslo R sledují epidemiologové a jistě jej mají pod kontrolou.

Ano, mezi fakty může prosvítat i to, o čem se moc nemluví. Že epidemiologická opatření jsou nevyvážená, devastující ekonomiku. Že jsou špatně nastavena. Nebo že počet nakažených je řádově podstatně větší a procenta důsledků, to jest záchytů vážněji postižených jsou tedy relativně menší a že prostě jen podléháme panice. Může být. Ale nemůžeme to příliš ovlivnit. Soustřeďujme se tedy na sebe, na svoje podnikání a na to, co ovlivňovat můžeme – to jest svět v našem dosahu.

Fakta z toho vyplývající jsou jasná!

Celé to bude trvat minimálně do konce května. Pokud nezabrzdíme křivku, klidně i déle…

✔️ Neřešíme tedy ani tak riziko vlastního nakažení. To riziko zůstane malé, pořád to budou promile v akci.
✔️ Řešíme ono zploštění křivky a zejména zpomalení až zastavení…
✔️ A potom nastanou dny, kdy začneme opět řešit svoje živobytí a podnikání! Ale bude to v nové situaci, v nové architektuře světa!

Je jediná možnost, jak toho dosáhnout! Sedět doma na zadku a omezit kontakty na absolutní minimum. Ještě více, než jak je to aktuálně doporučováno. Ale procházky v přírodě jsou OK.

  • Jen se nehromadit a nezakecávat!
  • Virus potřebuje společenský kontakt.
  • Je to mrcha záludná, jako by věděl, že my ten kontakt prostě máme rádi…
Přitom řešení je tak prosté – nekontaktovat se!

To byla ta horší fakta a nyní pár pozitiv a řešení!

Máme a budeme mít více volného času, než jsme kdy měli v minulosti. Je třeba jej moudře využít! Až aktuální negativní událost odezní, budeme opět v jednom kole a doufejme, že nám již nikdo nebo nic podobnou porci času takovým způsobem nenadělí!

Teď je čas na to, provětrat okolnosti, hodnoty, nové možnosti a příležitosti! Později opět čas nebude, tak jako u většiny lidí nebyl doposud.

Nemějme obavy z nemoci! To riziko je malé! Je menší, než je riziko dopravní autonehody, kriminálního činu, nebo cokoliv, s čím běžně žijeme. Ten strach je iracionální a zbavuje nás energie. V podobě vládních opatření někdy i svéprávnosti…

👉 Aktuálně máme méně nehod, příhod, úmrtí a dalších negativ běžných dnů!
👉 Venku začíná jaro. Bude evidentně čistší vzduch! Příroda virus neřeší. Uhlíkovou stopu si zredukuje sama…
👉 Venku se mění okolnosti! Po této události bude hodně věcí jinak.
👉 Život se vrátí do normálu, ale okolnosti pro podnikavé lidi a podnikatele se změní.

✅ Spousta příležitostí právě probublává do světa a budí naděje. Je dobré je nepřehlédnout!

Náš čas je omezen!

Nenamlouvejme si, že jej chceme i nadále využívat tak jako doposud! Právě se mění architektura okolností světa, ve k terém žijeme a podnikáme!

✔️ Kdo nabude poznání, má šanci na nová vítězství.
✔️ Kdo nezachytí změny a poznání, bude prohrávat.

Tak to prostě je. Není to můj výmysl. Je to evoluce. Mimochodem, i ten malý mikrošmejd je evoluce. Je třeba okolnosti evoluce pochopit a umět se přizpůsobit. To je to, oč tu běží v širším kontextu.

OK, článek je dnes delší…

Ale co, vždyť je čas a většina z vás má volno, či hledáte informace takové, jak o nich píšu!

Chci ještě poděkovat všem z vás, kdo zítra vyrážíte opět do první linie ve svých profesích, ať již prodáváte, zajišťujete služby, jste doktoři, učitelé, policajti, či kdokoliv, kdo prostě musíte. Vážíme se toho! Ale i pro vás mám vzkaz – na chvíli se zastavte a také popřemýšlejte, co se pro vás může změnit.

A přeji všem naději a dobré další dny! Neřešte to, že čísla budou ještě hrozivě stoupat. Neberte si to osobně. Prostě to tak bude. To jsou fakta. Myslete na ty pozitivní okolnosti. A na to, co můžete opravdu udělat pro sebe a pro další lidi.

Moje doporučení = odpovědnost! Omezte kontakty na minimim, dokud nedostaneme informaci, že je vyhráno!

✔️ Je povinností každého se starat o sebe, o vlastní zdraví, ale i svou prosperitu.
✔️ Je opravdu dobré pochopit okolnosti, ze kterých se skládá architektura vašeho světa.

V těchto dnech je důležitá koncentrace na podstatné věci. Proto se zabývejme fakty, která se odvíjejí ve světě, kterému lze porozumět. Nelze zaručit, že všechna naše další rozhodnutí budou správná. Ale můžeme pro to udělat vše, co umíme nejlépe, jak umíme.

Na pořad dne se dostávají opět moje tři poselství zlaté cihličky GOLDWINNER ›

1. Buď první v tom, co děláš!
2. Dělej věci nejlépe, jak umíš!
3. Nikdy to nevzdávej!

Musíte být úspěšní a mít mentalitu Zlatého Vítěze, protože jen tak můžete efektivně pomáhat ostatním! Zejména těm, kdo dočasně podléhají poraženectví… Držím palce všem!

Kdo bude v nové situaci vítěz a kdo poražený? O tom bude rozhodovat každý z vás! Kam zaměříte pozornost, tam se vám budou věci dít! Vše máte ve svých rukou!

PŘIDEJTE SE DO SKVĚLÉ KOMUNITY NA FACEBOOKU

GOLDWINNER & ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Jirka Mazur

Jirka Mazur
Jirka Mazur, podnikatel a autor programů z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE, GOLDWINNER, PODNIKÁME NA BURZE, WINSIGNALS a dalších. Rozdávám zlato a měním lidem životy.
Komentáře