JIRKA MAZUR

Na počátku roku 2015 vznikla na ostrově Boa Vista myšlenka, že bych s vámi chtěl sdílet know-how ze svého podnikání. Jen o pár měsíců později se rozjel tento projekt, díky kterému s vámi mohu sdílet opravdu to nejlepší pro vaše podnikání, inspirace i pro ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

↓↓↓   TAK JDEME NA TO!  ↓↓↓

Na začátku bych rád upozornil na to, co Tě čeká na konci...

Máš zde informaci, jak můžeš získat a sdílet návody pro svůj

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

DÍKY KTERÝM NASTARTUJEŠ SVŮJ NOVÝ PŘÍBĚH!

Možná jdeš na tuto stránku s mým příběhem se zvědavostí, ale pokud se nemůžeš dočkat, klikni na tlačítko:

Zde je můj příběh a moje cesta k 

ŽIVOTU NA PRAVÉ STRANĚ

Jmenuji se Jirka Mazur. 

Jsem autorem tohoto webu i zde uvedených programů a inspirací. To, že je zde uvádím, je součást mého příběhu. 

Popravdě, pokud čekáte něco jako životopis, tak do toho se zde nepustím. Nikoliv proto, že by můj život byl dlouhý, ale zejména proto, že jsem díky jistým okolnostem zažil tolik příběhů, co nezažije možná stovka lidí ani za sto let... Došlo k tomu poměrně nečekaně a mělo to svoje příčiny a konsekvence.

V zásadě jste zde tři skupiny čtenářů:

 • Ta první skupinka – máte rádi fakta, stručnost a jasná očekávání.
 • Možná patříte do druhé skupiny a chcete krátké příběhy, střípky a inspirace,
  které s vámi souzní.
 • Anebo patříte mezi milovníky příběhů, zápletek, napínavých akcí i šťastných konců. Máte rádi vše výše popsané a chcete přidat emoční zážitek, nebo prostě rádi čtete.

Je jasné, že zde nemohu všechny tři skupiny uspokojit. Když se ovšem začtete do textů mých webů, do článků na blogu, když přidáte moje emaily, videa, webináře, živé akce či online kurzy, zjistíte, že čerpám ze stovek, možná z tisícovky příběhů, které jsem prožil a které s vámi sdílím včetně poučení a finální inspirace.

Bez jistého rozhodnutí by k tomu všemu ale nikdy nedošlo... Takže zkusím popořádku a nejdříve pár faktů...

Jak se dostal do mého života koncept ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ?

Připomeňme si pár faktů, o čem je život na Levé či Pravé straně cash-flow kvadrantu. Nevymyslel jsem pojem Cash-flow kvadrant. Tento pojem dal světu autor knih pro podnikatele Robert Kiyosaki, mnozí jej znáte. Cash-flow kvadrant Kiyosaki vymyslel, aby definoval faktické rozdíly mezi myšlením a jednáním lidí, kteří se živí jako zaměstnanci či živnostníci a lidmi, kteří podnikají či investují.

Když jsem měl za sebou 12 let podnikání, věděl jsem definitivně, že můj život a svět je jiný, než byl ten předchozí a než je život naprosté většiny ostatních lidí. To, co jsem nevědě bylo, že jsem na „pravé straně" tohoto kvadrantu a že si s sebou z „levé strany" tahám zátěže a nevědomosti, které můj život i podnikání ztěžovaly.

Vedle klasického podnikání jsem měl něco jako firmu pro radost, která se zabývala marketingem, konzultacemi či vzděláváním. Hodně jsem se zajímal o to, proč jsou někteří lidé v podnikání úspěšní a proč jich většina neuspěje. Svou cestu podnikatele jsem stavěl na motivaci, postupně sbíraných zkušenostech a neformálním, ale soustavném vzdělávání. 

Měl jsem vizi, že se chci naučit podnikat tak, abych měl mezi podnikateli přátele, aby to byl můj svět. Měl jsem sen a ambici, že to třeba budu jednou učit jiné lidi. Pro tento cíl jsem ale věděl, že toho musím hodně zažít a udělat.

Koncept Života na Pravé straně

Koncept ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ vznikl spontánně a autenticky. Nic nekopíruji, téměř vše, co učím jiné lidi, prošlo praxí mého podnikání nebo poradenské činnosti. Zařadit koncept „cash-flow kvadrantu" do mých projektů mi připadalo stejně logické jako nevynalézat kolo.

Cash-flow kvadrant nadefinoval Kiyosaki a dal tomu svůj myšlenkový rámec odehrávající se zejména ve světě realit a investic v podmínkách země, ke které můžeme vzhlížet s úctou, závistí, nebo i různými pocity. 

Spojené Státy, v jejichž podmínkách, jurisdikcích a ekonomice se Kiysakiho příběhy odehrávají, je země, kde je mnoho věcí jinak. Vím, že Kiyosakiho knihy přečetly u nás desítky, možná stovka tisíc lidí. Ale jen málo lidí tyto myšlenky pochopilo tak, že by je umělo transformovat do prostředí života a podnikání v našich podmínkách.

Dal jsem si ambici a cíle toto udělat. A tak vznikl koncept ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ. Popisuji jej jinde (články na webu, eBooky), ale zde jen stručná rekapitulace myšlenek...

Život na Levé a Pravé straně versus podnikání...

 • Lidé na Levé straně tohoto kvadrantu si vydělávají prací, prodávají svůj čas a potenciál jiným lidem. Tím, že vyměňují svůj čas za peníze, nemají zkrátka čas na věci a příběhy, které by je čekaly na té druhé straně...
 • Lidé na Pravé straně používají svůj čas, energii a potenciál pro to, aby monetizovali myšlenky a uváděli je v život. Svůj čas a potenciál investují jinde. Proto se jejich čas a život odvíjejí jinak.

Ano, jak se můžete dočíst v článku „Hodnoty“, to, o co jde, jsou zejména ČAS, SVOBODA A PENÍZE.

ČAS, SVOBODA A PENÍZE

Jedno je projevem druhého. Jedna hodnota bez druhé nedává smysl. Čas, svoboda a peníze jsou projevem téhož a jsou dějovou linkou nejen mých příběhů, ale i celého konceptu a všech programů, které sledujete na mých webech. Cesta Zlatého vítěze v podnikání dává smysl!

Můj život na Levé a Pravé straně...

Myšlenky a inspirace ŽIVOTA NA PRAVÉ STRANĚ jsou nakažlivé, krásné a lidé touží si ten svůj Život na Pravé straně zažít. Jsou to myšlenky a inspirace, které již nedostanete z hlavy. Sám jsem překvapen, že moje termíny, myšlenky a inspirace se staly součástí myšlenek tisíců lidí tak samozřejmě, že někteří ani neuvažují o tom, kde se ta slova do jejich myšlení dostala.

Skvělé, inspirující, velkolepé...

Kdo by netoužil po větším bohatství, větší hromádce peněz, po lepším cash-flow ve svém životě?

→ Kdo by netoužil po větší porci svobody, nezávislosti, seberealizaci a spokojeném životě?

→ Kdo netouží mít čas pro sebe, pro svoje koníčky, pro rodinu, pro to - dělat věci, co mají smysl a člověka opravdu baví?

Možná budete překvapeni stejně jako já. Ale to je tím, že pokud jste se vůbec začetli do tohoto příběhu, jste prostě mírně jiní než většina lidí kolem vás. 

Jaká je ta většina lidí?

Žijeme ve společnosti, v systému, který je formován sociálním prostředím, rodinou, školou a tím, co nám říkají. A že toho kolem nás lidé říkají opravdu hodně...  „Studuj, uč se, poslouchej, neodmlouvej, přizpůsob se, buduj kariéru, pracuj, pořiď si děti, dům, hypotéku, auto. Za odměnu dostaneš pár týdnů svobody v roce a prostě si užij z toho, co dostraneš na příděl...

Mnoho lidí mi říká – „Já po penězích ani netoužím. Ale chtěl bych více času, nebo svobody“. Nemají nárok, protože ty kategorie s penězi souvisejí.

Mnozí mi říkají – „Já vlastně ani tu svobodu a čas nepotřebuji, stačí mi více peněz.“ Nemají nárok, však již víte proč...

Věřili byste tomu, že takových lidí je v populaci přes 80%? Já ani ne, protože stejně jako vy posuzuji svět a motivace podle svých vzorců myšlení. Stejně tak to dělají ostatní lidé, když mne posuzují a říkají, co vše dělám dobře, nebo úplně špatně...

Když jsem udělal TO rozhodnutí, nevěděl jsem, že pozvolna, ale definitivně opouštím svět, který mi byl systémem, rodinou i okolím předurčen. Ano, mám na mysli svět Levé strany, kdy jsem se musel vzepřít konvenčnímu myšlení, pohodlí, opustit komfortní zónu a vydat se vstříc dobrodružství, o jehož obsahu jsem neměl tušení.

TO ROZHODNUTÍ bylo jít prostě na své. Opustit svět jistot a zaměstnání a pustit se do podnikání. 

Ano, nebyl jsem připraven, stejně tak jako nebyly připraveny tisíce dalších, kdo se této výzvy chopily. Ale motivace a svět, který se mi otevřel, mě již nepustily zpátky. Rubikon byl překročen, kostky byly vrženy.

Cesta na PRAVOU STRANU
cash-flow kvadrantu...

...má v zásadě tři fáze, které jsem absolvoval:

 • 1
  Život na Levé straně.

  To je něco, s čím začalo i 98% všech podnikatelů. Svět příkazů, zákazů, navigace, manipulace, svobody na příděl, času na příděl, peněz na příděl, iluze štěstí a poslání, které často končí někde do ztracena. Rodina, systém, školství – téměř vše je fungováním nastaveno tak, aby lidé žili v závislosti a v klídku na té svojí Levé straně. Je to asi příběh většiny z vás. Já jsem tak prožil dětství, školu, vysokou i první roky zaměstnání...

 • 2
  Život na přechodu.

  Většina lidí, kteří začnou podnikat, vůbec netuší, že opouští jistý svět a otevírají si brány do světa jiného. Mnoho lidí se proto svého Života na Pravé straně vůbec nedočká, protože jej neznají. Neznají jeho zákonitosti a pravidla. Mnoho podnikatelů se stane úspěšnými, ale mentální zátěže života z Levé strany jim podnikání ztěžují, neumožňují jim růst, stahují je zpět, vyčerpávají je, neumožňují naplno rozvinout potenciál. To je etapa, které jsem si také užil. Je to doba učení, experimentů a je to o tom, co vydržíme. Jak se naučíme žít ve světě výzev a nejistot.

 • 3
  Život na Pravé straně.

  Pokud kolem sebe vidíte příběhy lidí, kteří uspěli v podnikání, potom jsou jisté dvě věci: buď se silně neformálně vzdělávali na svojí cestě, nebo se prostě intenzívně učili a na mnoho vychytávek z Pravé strany přišli až v průběhu času. I tato etapa není ovšem procházkou růžovým sadem. Je třeba neusnout na vavřínech, neopíjet se úspěchy, být ve střehu a neustále se dále vzdělávat.

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je pro mě smysl, meta, cíl, prostředek a poslání.

Pokud mám dostatek času, mohu jej věnovat svým myšlenkám, nápadům a projektům. Pokud čas nemáte, tak máte zkrátka smůlu. Zjistil jsem, že to klíčové, o co v podnikání jde, je být pánem svého času a tento čas moudře využívat.

Zjistil jsem, že jednou z hlavních motivací podnikatele je svoboda, nezávislost a seberealizace. Svoboda je více než jsou peníze. Bez svobodného rozhodování nemůžete realizovat svoje sny a myšlenky a dávat je do světa.

Peníze jsou výsledkem myšlení, práce je jenom prostředek.

Bohatství a peníze se vyrábějí myšlením, nikoliv prací. Myšlení má samo o sobě naprosto neuvěřitelný potenciál. V zásadě můžete mít opravdu to, co si dokážete představit, pomyslet na to. Samozřejmě v souvislostech a konkrétních obrysech. Musíte mít čas a svobodu TO zkrátka udělat.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, mohou přijít i peníz. Dokonce o mnoho peněz více, než jste vůbec doufali.

Svět Levé strany jsem opouštěl s nadějí na svobodu a čas pro sebe a svoje nápady. Zanechal jsem za sebou závislosti a jistoty. Odměnou mi byly peníze, zážitky a skvělý život.

Jako benefit do toho přišly seberealizace, poslání a poselství. Dělám rád to, co mě baví a baví mě to, co dělám. To není dar, ale výsledek Života na Pravé straně. Rozumíte?

Mohou být naše příběhy podobné?

Čím vás mohu inspirovat?

Stručný profil mého podnikání, aneb
Cesta z Levé na Pravou stranu...

 • První část života do roku 1990

  jsem prožil nepolíben kapitalismem, ani něčím jako je naše „Pravá strana". Můj osud zdál se být předurčen v linii rodina – škola – zaměstnání... Naštěstí nastaly okolnosti, díky kterým

 • Mám za sebou 28 let podnikání,

  ve kterém jsem otočil několik miliard korun. Prvních 1214 to bylo zejména klasické podnikání – obory stavebnictví a renovace, mezinárodní obchod, energetika, distribuce zboží do maloobchodu a celá řada dílčích projektů. Firmy, které jsem založil v devadesátých letech, například MADT a.s. či OMNITHERM a.s. – úspěšně fungují dodnes.

 • Mojí oblíbenou firmou pro radost

  potom byla firma na poradenství v marketingu a podnikání, kdy mi pod rukama prošlo několik desítek firem, ve kterých jsem aplikoval to, co mi v podnikání fungovalo.

 • Mnohokrát jsem se zduplikoval do právnických osob...

  Založil jsem dvě desítky firem a projektů plus další desítku firem offshore. Část mého podnikání je prostě utajena... Mohu předávat hodně rad, inspirací, zkušeností i reálných návodů.

 • Od roku 2002 se věnuji burze...

  Burza, burzovní spekulace a podnikání kolem burzy a peněz se staly jedním z pilířů mého podnikání. Mimo osobní řízení peněz na burze vzešly na světlo světa projekty Hrajeme si na burze & Podnikáme na burze a TOP informační servis WinSignals. Nicméně to jsou hry pouze pro malou část lidí, kteří mají nejen nadání na čísla, ale i jisté předpoklady...

 • Od roku 2005 přesouvám svoje podnikání do online světa...

  Jsem vlastně průkopníkem online podnikání, i když moje postupy z minulého desetiletí jsou něco jako internetový pravěk. Obor internetového podnikání a marketingu je velmi dynamický. A pro mě tvůrčí, inspirující a bez hranic. Jistě se rozsahem podnikání a výsledky řadím k TOP10 podnikatelům, kteří „jedou přes internet". Jsem taková internetová naplavenina, ale narozdíl od mnoha ostatních mám za sebou ty zkušenosti...

 • ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

  a online & offline vzdělávání – to je moje srdcová záležitost a poslání. K projektům kolem burzy jsem přidal i projekty pro podnikatele. Dnes generuji 90% příjmů online a dělám to, co mě baví. To nejlepší posouvám dále do svých vzdělávacích programů. Jsem autorem projektů ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE a brzy přidám další. Zkrátka vše u mě je o podnikání, penězích a seberealizaci. Jsem expertem na vlastní podnikání a co umím a co lze, předávám dále!!!

Nyní je čas povědět, kde a jak vznikla myšlenka
pro vznik projektu:

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Začátek roku 2015 jsem trávil s rodinou na Kapverdském ostrově Boa Vista. Moje online podnikání již jelo na částečný „plážový automat" a zejména se děly opravdu pro mě velké věci. I na dovolené jsem se chvílemi zabýval tím, co mě baví, to jest kreativnímu přemýšlení nad projekty, byznysem a tím, co mohu udělat pro jiné lidi.

Nerad bych tomu říkal „práce". Pokud děláte to, co vás baví a ono vám to generuje nejen peníze, ale i čas, svobodu a dává to smysl pro vás i pro ostatní, je to naprosto skvělé. V lednu 2015 jsem pořád ještě nevěděl, že to je ten ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

Na začátku roku 2015 jsem na svém blogu zveřejnil toto video a dal jsem si slib:

Prožít a realizovat něco jako ROK PRO MŮJ ŽIVOT, vydělat 2x více peněz, snížit pracovní aktivitu a zejména udělat pro lidi to, na co čekali – odhalit jim hodně z toho, co jsem se v podnikání naučil. Poodhalit to, co mi umožnilo skvělý život a díky čemu jsem se naučil vydělávat peníze a zejména jsem získal čas a svobodu.

Zde je video z BOA VISTA z 16. ledna 2015

Do článku na blogu jsem mimo jiné napsal toto:

Podívejte se zdarma a bez zadávání emailu na 5minutové video, ve kterém vám povím, proč chci letos snížit pracovní aktivity na 20 % a přitom vydělat 2–3x více peněz. 

Toto video je výhradně motivační a pro inspiraci, nic neprodávám, nic nedoporučuji. Prostě pro radost :-). I když jsem málem v závěru videa prozradil, co chystáme na únor… Přeji hezké pokoukání, třeba ke kávě, k čaji:

Co se dělo o pár měsíců později...

Tímto videem jsem chtěl v lednu 2015 inspirovat čtenáře mého blogu. Ale zároveň jsem inspiroval i sebe a vytvořil jsem koncept a projekt ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

V roce 2015 jsem si užil skutečně oddychový rok. Pracovní aktivity jsem sice nesnížil na zamýšlených 20 %, ale dejme tomu na 40 %. Možná jsem nezvýšil své výdělky 2–3x, ale jen téměř 2x. Myslím ale, že to není důležité a snad vás to ani nezajímá. Důležité pro vás je, jak jsem to udělal a co z toho mají moji klienti a příznivci.

V dubnu v mezičase mezi cca 4–5 zahraniční dovolenou v tom roce jsem si zaregistroval doménu ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

Plán byl jasný – vymyslet postup, jak efektivně lidem předat návody, tipy, rady, know-how i nějaká ta tajemství byznysu, díky nimž mohu žít život svých snů. Je mi jasné, že to mnoho lidí zajímá a inspiruje. A pokud nikoliv, asi nečtou můj blog… Podnikám pro sebe, pracuji pro vás, mých oblíbených 10 %.

⇒ Vše jsem nastartoval koncem května 2015 webinářem-DigiPárty, kterou vidělo téměř 3000 lidí.

⇒ Tento projekt jsem nastartoval za 10 dnů, kdy jsem neměl ani čárku.

⇒ Během tří týdnů jsem dostal do akce téměř 3000 lidí a s nulovými náklady rozpohyboval projekt za prvních 1,8 milionů korun.

Opravdu nechápu, proč mi tolik lidí tvrdí,
že na rozjezd podnikání potřebují peníze!?

Neplánovaně jsem spustil letní beta verze programů.

» CESTA NA PRAVOU STRANU PREMIUM

» ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ BUSINESS

V první akci bylo téměř 380 lidí, webináři jich prošlo několik tisíc. Živými akcemi v září a říjnu následně prošly stovky lidí. Značka „ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ" podle Jirky Mazura se chytla nad očekávání. Proč?

Protože vše, co lidem vyprávím, přednáším a co je učím, je autentické → vše jsem si prožil. Mých 25 let podnikání jsem naservíroval na stříbrném podnose těm, kteří patří, nebo chtějí patřit mezi 10 % lidí, co žijí život podle sebe, naplněný podnikáním, seberealizací, svobodou času, nezávislostí a samozřejmě i penězi, které k věci patří.

Říkám tomu život v cash-flow na Pravé straně.

Je bezva a přeji všem, aby si jej mohli užít také. Ale proto je třeba něco udělat.

Co? Jen pokračujte ve čtení...

Jak to pokračovalo a pokračuje?

Předávám zkušenosti z podnikání a zkušenosti z různých oborů, marketing, postupy, návody, rady a inspirace > ve svých vzdělávacích programech je sdílím a předávám je dále. Toto je poslání moje a mého týmu, ke kterému se můžete přidat.

Organizuji semináře a živé akce, ale hlavní náplní jsou online programy, kurzy, eBooky, blogy. Měsíčně projde mými programy několik stovek klientů, kteří potřebují kvalitní obsah, servis a podporu.

Online marketing dělám s podporou produktů jako je SmartEmailing, MIOweb, FAPI. Přidáváme sociální sítě, zejména Facebook, pracujeme s prostředím FB, Adwords a Sklik reklamy. 

V roce 2016 vzniknul na Bali úspěšný online program KDE JSOU MOJE PENÍZE.

V létě 2017 prošel inovací celý program ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

Nicméně jsem se lehce odmlčel a od podzimu 2017 do léta 2018 jsem svoji pozornost zaměřil na dokončení informačního servisu WinSignals, který jsme dostali úspěšně do světa přes mobilní aplikace Android a iOS. Do toho přišly inovace programu Hrajeme si na burze v projekt Podnikáme na burze, nová verze kurzu HNB VIP TRADER, novinky v prémiovém klubu...

A také jsem se pustil do pokračování projektu ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ a všeho kolem. Pro tento projekt je moje mysl nastavena, zde vidím svoje poslání a vím, že tímto projektem mohu měnit životy a pomoci tisícům lidí.

Dělám to, co mě baví.
A bavím se tím, co dělám!

V letech 2012–2018 jsem se přesunul do Prahy, postavil jsem moc pěkný dům, založil zde nové zázemí pro rodinu i podnikání. Procestovali jsme s rodinou a přáteli desítky zemí, strávili jsme zážitky a cestováním 15–20 týdnů v roce a do toho se povedly skvělé online i offline živé akce pro lidi.

⇒ Žiju a podnikám tak, jak o tom vyprávím.

⇒ Žiju PŘÍBĚH, který si sám vytvářím.

⇒ Shodou okolností jste chvíli jeho součástí...

Díky za to, že jste! Pokračujeme...

Moje projekty inspirují již

0
Účastníků kurzů
0
Účastníků seminářů
0
Fanoušků
0
Příjemců eBooků

Poznámka: V součtech výše jsou čísla za oba programy - Hrajeme si na burze i ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ...

Smysl příběhů ze

ŽIVOTA NA PRAVÉ STRANĚ

Svoboda a čas pro sebe souvisejí s penězi.

Opravdová svoboda předpokládá nezávislost v jednání, v životě a v rozhodování. Opravdová svoboda je odpovědnost. Opravdová svoboda znamená žít jinak než v nesvobodě. Zpočátku to může být méně pohodlné, nejisté, mystické, pomalu se to stává závislostí. Čas pro sebe, pro vlastní život, přátele, rodinu, koníčky, dělat to, co mě baví... Čas pro projekty, byznys, smysluplné dělání, poselství, poslání...

Má to ještě pár podmínek, třeba tyto:

 • Jediný způsob, jak vydělat hromadu peněz, je být nejlepší!
 • Jediný způsob, jak být nejlepší, je mít rád to, co děláš!

Ano, chci také svůj nový PŘÍBĚH, slyším od některých z vás...

 • Když chci nový příběh, znamená to, že musím začít dělat věci nově!
 • Pouze blázen si může myslet, že opakováním starých a zaběhnutých věcí se něco změní.
 • Myšlenkový kód neúspěšných lidí a lůzrů je neustále vysvětlovat, proč něco nejde, proč nemají čas, proč až jindy a tak dále. Nenechejte se jimi nakazit!

Jasně, když chcete svůj nový příběh, musíte pro něj něco začít dělat:

 • Nejdříve je třeba se zasnít, popřemýšlet.
 • Jak se cítíte u vymýšlení svého nového příběhu?
 • Jak se v něm prolínají peníze, čas pro sebe, svoboda, nezávislost, poslání, podnikavost, přínos pro lidi?
 • Jak souvisí tento váš nový příběh s volným časem, koníčky seberealizací?
 • Nabuzují ve vás pomyšlení na vlastní úplně nové příběhy v životě i v podnikání naději, očekávání, zvědavost, touhu a vášeň?
 • Je opravdu hodně otázek, pocitů a emocí, které přicházejí. Patří to k věci a k novým začátkům.
 • Teď je třeba jen obrazně i fakticky „zvednou zadek“ a jít novou cestou...

O čem může být váš nový PŘÍBĚH?

Každý příběh začíná snem o příběhu. Každá myšlenka pramení ze snů. Sen z emocí. Jak se cítíte, tak myslíte. Jak myslíte, tak se máte. Co děláte, tak se budete mít. Každý příběh má někde svůj začátek, ale málokdy konec, protože se prolne do dalších příběhů.

Příběhy na Pravé straně jsou z mnoha důvodů jiné než ty, co zažívají lidé na Levé straně. Důvodem nejsou pouze možnosti, peníze a zdroje, ale zejména čas a svoboda, které umožňují to nejdůležitější – rozhodování v přítomném okamžiku.

 • Jak se rozhodujete, takové bude pokračování vašeho příběhu, nebo nový příběh. Jak se rozhodujete, takový bude váš život.
 • Jak se rozhodujete, takový život budou žít lidé kolem vás a tak bude vypadat svět, ve kterém se váš život odehrává. Vše máte ve svých rukou. Ale vše začíná v hlavě.
 • Jak se cítíte, tak myslíte a následně jednáte. Jak jednáte a jak se rozhodujete, tak se máte. Výsledek je výhradně odrazem prapůvodní emoce, která vše dala do pohybu.

Je důležité, abyste poučení z mých příběhů nejen přečetli a rozuměli jim, ale abyste se cítili dobře nebo lépe, skvěle, když si začnete vizualizovat svoje nové příběhy, ideálně rovnou na Pravé straně.

Proto vám předávám svoje znalosti, abych vám ukázal, jak to na té Pravé straně chodí, jak to funguje, jaká jsou zde pravidla a proč je vše jinak, než jste si možná mysleli a než jak vás to učili rodiče, škola, zaměstnavatel či jiné okolnosti.

Můj příběh zde tedy nekončí, ale začíná nový.

Nevím s kým, ale vím, že zcela určitě se s některými z vás, co čtete tento článek, setkám. Žádná setkání nejsou náhodná. Já jsem připraven. A co vy?

Staň se zlatým vítězem ve svém podnikání! Nastartuj svůj nový příběh!