CO A JAK DĚLÁM?

  • Publikuji, sdílím inspirace a návody na svém BLOGU.
  • Provázím svoje klienty kurzy z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.
  • Řeším se svými klienty jejich podnikání, cestu, peníze, postupy...
  • Organizuji online akce a přednášky, webináře, rozhovory, DIGIPÁRTY.
  • Píšu a publikuji návody a postupy formou eBooků.
  • Rozdávám ZLATO chytrým lidem a měním jejich životy.
  • Buduji komunitu lidí na PRAVÉ STRANĚ, organizuji živé akce, setkání, síťování lidí za účelem sdílení hodnot, know-how a navázání partnerství či přátelství lidí, kteří to mají nastaveno v hlavě podobným směrem.
  • Buduji komunitu a sdílím inspirace na sociálních sítích.
  • Připravuji knihu, klubové akce, další kurzy.