INVESTIČNÍ DOTAZNÍK
&
PRŮZKUM TRHU

pro poskytnutí smluvního finančního plnění k EA.

A) SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ.

Toto je Investiční dotazník a Průzkum trhu, na základě kterého firma HNB2015 s.r.o. poskytne smluvní plnění ve výši 4.000 nebo 8.000 korun včetně DPH respondendovi dotazníku a účastníku online kurzu Email Academy. Toto smluvní ujednání je sjednáno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Tento Investiční dotazník a Průzkum trhu je zpětnou vazbou účastníka kurzu Email Academy s plněním 4.000 korun a účastníka tohoto kurzu s jeho nástavbovou částí SmartSelling s plněním 8.000 korun. Tazateli, firmě HNB2015 s.r.o., slouží tyto údaje výhradně pro interní použití jako srovnávací materiál k vlastní vzdělávací činnosti a jeho výstupem budou vlastní modifikované produkty na doplňková témata ke kurzu Email Academy, zejména eBook 10 tipů pro internetový marketing a živý seminář pro účastníky kurzu.

Prosím vás o vyplnění krátkého investičního dotazníku, abych vám mohl poskytnout bonusy k programu podle vaší účasti v kurzu EA nebo EA+SS (EA - Email Academy, SS - SmartSelling). Při vyplňování prosím označte požadovanou možnost, nebo vyplňte příslušné textové pole. Vyplněný dotazník si prosím před jeho odesláním překontrolujte! Děkuji za pochopení. Jiří Mazur

V Praze 3. září 2015

Identifikační údaje tazatele a zpracovatele Investičního dotazníku:

HNB2015 s.r.o.
IČ: 03308405
DIČ: CZ03308405
Sídlo: Martinická 987/3, 19700 Praha 9

Identifikační údaje respondenta a účastníka kurzu Email Academy:*

Pokud jste firma nebo společnost, vyplňte prosím následující údaje:

Pokud jste nepodnikající fyzická osoba, vyplňte prosím tyto údaje:


B) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK A PRŮZKUM TRHU

Napište mi, zdali byla vaše očekávání naplněna, nebo máte výhrady?
Popište prosím stručně vaše podnikání nebo váš podnikatelský záměr, uveďte webovou stránku a případný magnet na zákazníky, pokud jej již máte podle návodů z EA hotov:
Jak jste byli spokojeni se svým Smart koučem, jak tato služba fungovala:
Plánujete know-how kurzu EA uplatnit v praci ihned, nebo v jakém časovém horizontu?
Jakou databázi klientů máte k dispozici a jaká je její skladba, kdo jsou vaší klienti v dtb?
Využili jste rozšířenou nabídku SmartSellingu a jak ji hodnotíte?
Jak mohu pomoci vašemu podnikání já? Napište mi pár tipů!
Co byste rádi viděli v 10stránkovém eBooku, který pro vás plánuji?
V jaké oblasti vzdělávání máte nadále zájem zaměřovat svoji pozornost?
Jaká témata potřebujete pro efektivní fungování v podnikání?
Zajímají vás více témata týkající se osobního rozvoje nebo podnikání a vydělávání peněz?
Jak dlouhý a v jakém rozsahu by pro vás měl být kurz na míru a s jakým obsahem?
Jaká je pro vás maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za kvalitní vzdělávání, které vás posune ke konkrétním výsledkům?
Napište mi téma kurzu, který byste chtěli absolvovat a proč.

To je vše. Moc vám děkuji za spolupráci a za to, že jsme spolu udělali malou byznysovou akci. Moc si toho vážím a těším se na společné setkání. Ještě jednou vás prosím o trpělivost, celou tuto megabonusovou akci řeším s jednou asistentkou, ale s vizí, aby pro vás měla co největší přínos.

Toto je investiční a podnikatelská akce a já věřím, že to takto pochopíte. Než stisknete tlačítko POTVRDIT, klidně si dotazník projděte ještě jednou. I v podnikání totiž platí ono známé 2x měř, 1x řež. Řízněte to pro sebe co nejlépe!

Vaše poznámka, námět nebo doporučení na závěr.

* povinné údaje pro vyplnění