Investiční BONUSY
k Email Academy od Jirky Mazura

pro poskytnutí smluvního finančního plnění k EA.

Skvěle! Díky za vyplnění Investičního dotazníku a průzkumu trhu. Právě jste udělali malou byznysovou akci a nyní si vyberte, jaké nejlepší plnění BONUSŮ pro sebe preferujete! Tyto informace jsou nutné, abychom věděli komu a kam bonusy zaslat, jakou formou a tak, aby pro naši firmu byly daňově uznatelnou položkou. Děkuji za pochopení. Jirka Mazur

Ještě jednou stručná identifikace příjemce BONUSU.*
V rámci EA mám:*

ČÁST C - INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍMU PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BONUSŮ

1) Ano, chci využít svého finančního bonusu pro zakoupení některého z online kurzů v jedné z jeho variant takto:

Využívám investiční bonus 4.000 korun za účast v základní verzi Email Academy a objednávám:
Využívám investiční bonus 8.000 korun za účast v základní verzi Email Academy s přídavkem SmartSellingu a objednávám:
Poznámka! Pokud máte nárok “pouze“ na investiční bonus 4.000 korun, ale rovnou byste chtěli obejdnat účast ve vyšší verzi některého z vybraných kurzů, nebo rovnou kurzy oba, je to možné! Ale protože by to komplikovalo náš dotazník, uveďte tuto skutečnost do pole POZNÁMKA a my vás budeme kontaktovat a váš požadavek vyřídíme individuálně s tím, že vám zajistíme současné ceny se slevou ve výši DPH, aby pro vás tato nabídka byla opravdu zajímavá. Tj. výsledné ceny pro VIP verze obou kurzů pro vás budou za doplatek do ceny 9.990 korun (5.990 korun, 220 EUR).

POZNÁMKA:


2) Nevyužiji bonus 4.000 nebo 8.000 uvedený způsobem, ale chci jej využít takto:
Jméno a adresa pro zaslání cihličky investičního zlata o hmotnosti 3 nebo 6 gramů + věnování a certifikát:


3) Informace k individuální formě plnění investičního bonusu, pokud nebude využita nabídka podle bodů ad1) nebo ad2).

Chci zaslat svůj investiční BONUS ve formě finančního plnění. Protože tato částka musí být daňově uznatelným nákladem, souhlasím, abych jí dostal spolu s příjmovým dokladem osvědčujícím investiční povahu tohoto bonusu. Vím, že tento finanční bonus v celkové částce 4.000 (3.306 korun + 21% DPH) nebo 8.000 (6.612 korun + 21% DPH) bude účetně mým příjmem a pokud jsem plátcem DPH, jsem povinen odvést příslušnou část daně.

Tento investiční BONUS chci zaslat na jméno nebo firmu a poskytuji za tímto účelem následující údaje:

Identifikační údaje mé firmy pro zaslání investičního BONUSU - uveďte prosím správné údaje:
Nebo jméno a adresu pokud nejste podnikajícím subjektem:
Vaše POZNÁMKA:
Všechny investiční bonusy vypořádáme podle vašeho požadavku v průběhu září. Protože je vás hodně a jistě si budeme potřebovat váš požadavek odsouhlasit pro bezchybné plnění, prosím o trpělivost! Dostane se na všechny! Díky za pochopení!


4) Další bonusy k EA:
Jméno a adresa pro zaslání cihličky investičního zlata o hmotnosti 1 gram + věnování a certifikát:


ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je o podnikání, marketingu a investování. Burza a kurz Hrajeme si na burze jsou o investování.

Moje bonusy jsou investiční a já věřím, že je takto pochopíte. Než stisknete tlačítko POTVRDIT, klidně si dotazník projděte ještě jednou. I v podnikání totiž platí ono známé 2x měř, 1x řež. Řízněte to pro sebe co nejlépe!

A teď finále:

Po důkladném zvážení a kontrole údajů i požadavků k Jirkovým investičním BONUSŮM níže potvrďte správnost údajů.


Vaše poznámka, námět nebo doporučení na závěr.

* povinné údaje pro vyplnění

Jirka Mazur

Autor kurzu Hrajeme si na burze

Autor konceptu a programu ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ